เริ่มต้นเช่าโรงงานยังไงดีนะ?

Crafted With Only The Finest Ingredients  > Lifestyle >  เริ่มต้นเช่าโรงงานยังไงดีนะ?
0 Comments
เช่าโรงงาน

หลังจากที่เริ่มดำเนินกิจการมาจนประสบความสำเร็จมาในระดับหนึ่งที่ต้องขยับขยายกิจการนั้น เชื่อว่าผู้ประกอบการทั้งหลายที่มาอยู่จุดนี้คงกำลังมองหาความพร้อมในหลายๆเรื่อง เพื่อรองรับกับการเติบโตของกิจการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เครื่องจักร กำลังคน รวมไปถึงสถานที่สำหรับประกอบกิจการ หากมีเป็นของตัวเองก็ต้องจัดการให้เรียบร้อย หากยังไม่มีคงต้องมองหาสถานที่ที่เหมาะสมที่สุด จำเป็นต้องหาสถานที่ที่ตอบโจทย์ความต้องการให้ตรงจุดที่สุด 

ก่อนที่จะวางแผนเช่าโรงงาน เราต้องมารู้จักโรงงานที่ตัวเองจะทำนั้นเป็นโรงงานประเภทไหน ประกอบกิจการลักษณะใด ขนาดเท่าไหร่ เพื่อเลือกสถานที่ตั้งโรงงานได้อย่างเหมาะสมและตรงต่อความต้องการให้ได้มากที่สุด 

ลำดับที่ 1 ประเภทของโรงงาน 

ก่อนจะเช่าโรงงานก็ต้องสำรวจว่าโรงงานที่จะทำนั้นเป็นประเภทใด เพราะแต่ละประเภทก็มีความแตกต่างในเรื่องการดำเนินการกันออกไป โดยที่โรงงานแบ่งออกเป็น 3 จำพวกหลักๆ คือ 

โรงงานจำพวกที่ 1 โรงงานที่มีเครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า มีกำลังคนไม่เกิน 20 คน 

โรงงานจำพวกที่ 2 โรงงานที่มีเครื่องจักรระหว่าง 20- 50 แรงม้า มีกำลังคน 20 – 50 คน 

โรงงานจำพวกที่3 โรงงานที่มีเครื่องจักรมากกว่า 50 แรงม้า และมีกำลังคนมากกว่า 50 คนขึ้นไป เป็นโรงงานที่ต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ขยายโรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร (รง.4)   

ลำดับที่ 2 เลือกสถานที่โรงงานที่จะเช่าให้เหมาะสม 

การเช่าโรงงานนั้นนอกจากความจำเป็นในเรื่องความสะดวกในการเดินทางแล้ว การจัดตั้งโรงงานนั้นส่งผลต่อสภาพแวดล้อมอื่นๆ นั้น จำเป็นต้องคำนึงถึงสถานที่ตั้งเป็นอย่างมาก เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อกิจการของตัวเองแล้วต้องส่งผลกระทบต่อสิ่งอื่นๆ น้อยที่สุดด้วย โดยยึดการปฏิบัติขั้นพื้นฐานดังนี้เป็นหลัก 

1.โรงงานทุกๆโรงงานทั้งจำพวกที่ 1,2หรือ 3 ต้องจัดตั้งในบริเวณที่ไม่ผิดกฎหมาย 

2.โรงงานทุกๆโรงงานทั้งจำพวกที่ 1,2หรือ 3 ไม่ควรตั้งในบริเวณที่พักอาศัย 

3.โรงงานจำพวกที่ 1และ 2 ห้ามอยู่ใกล้สาธารณสถาน(โรงเรียน วัด สถานที่ราชการฯ) ควรเว้นละยะห่างอย่างน้อย  

50 เมตรขึ้นไป 

4.โรงงานจำพวกที่ 3 ห้ามอยู่ใกล้สาธารณสถาน ควรเว้นระยะห่างอย่างน้อย 100 เมตรขึ้นไป 

ลำดับที่ 3 สรรหาและสำรวจความพร้อมก่อนตัดสินใจเช่าโรงงาน 

เมื่อรู้ลักษณะที่เหมาะสมในการเช่าโรงงานแต่ละจำพวกแล้ว จะต้องเข้าไปตรวจสอบพิจารณาถึงความพร้อมที่จะเปิดโรงงานให้รอบคอบ ประเมินข้อดีและข้อด้อย ตลอดจนศักยภาพในพื้นที่นั้นๆให้เรียบร้อย หากมีสิ่งไหนไม่เหมาะสมก็ควรท้วงติง และจัดการตกลงให้เรียบร้อยก่อนทำเอกสารเพื่อทำสัญญาเช่า 

ลำดับที่ 4 จัดเตรียมเอกสารสัญญาและข้อตกลงเช่าโรงงานให้เรียบร้อย 

เมื่อหาโรงงานที่เหมาะสมได้แล้วก่อนจะลงนามในสัญญาใดๆ ควรพิจารณาสัญญาที่จะทำการเช่าให้ถี่ถ้วน ไม่ว่าจะเป็นเอกสารของฝั่งผู้เช่าและผู้ให้เช่าโรงงานเองก็ตาม ควรอ่านและทำความเข้าใจให้ละเอียด ถึงบทบาทหน้าที่และสิทธิที่ตัวเองหรือผู้ให้เช่าควรได้รับ เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเองและไม่ละเมิดผู้อื่นอีกด้วย 

ลำดับที่ 5 วางแผนเผื่อเกิดเรื่องไม่คาดฝัน 

ถึงแม้จะเช่าโรงงานก็ตาม สิ่งที่จะละเลยไม่ได้คือการวางแผนรับมือกับเรื่องต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น น้ำท่วม  ไฟไหม้ โจรปล้นฯ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ ควรมีวิธีรับมือกับเรื่องเหล่านี้ให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด เช่น การซื้อประกันอัคคีภัย  การเตรียมรถขนย้ายกำลังคนและเครื่องจักรเวลาฉุกเฉิน การเพิ่มเวรยามให้หนาแน่นขึ้น เป็นต้น 

เป็นยังไงกันบ้างคะ กับขั้นตอนพิจารณาการเช่าโรงงานที่รวบรวมมาให้ในวันนี้ หวังว่าจะเป็นแนวทางให้ทุกคนที่กำลังมองหาโรงงานให้เช่าพิจารณาโรงงานที่จะเช่าได้ง่ายและถูกใจขึ้นนะคะ และขอเป็นอีกกำลังใจให้ผู้ประกอบการทุกท่านค่ะ