ไฟฉุกเฉิน คืออะไร พร้อมแนะนำการใช้งาน ก่อนใช้-ระหว่างใช้

Crafted With Only The Finest Ingredients  > Lifestyle >  ไฟฉุกเฉิน คืออะไร พร้อมแนะนำการใช้งาน ก่อนใช้-ระหว่างใช้
0 Comments
ไฟฉุกเฉิน

เมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าในอาคารดับ อาจเกิดจากเพลิงไหม้ เมื่อไฟฟ้าดับทั้งหมด คุณสงสัยไหมว่าการอพยพผู้คนออกมาจากอาคารยามค่ำคืนหรือภาวะมืดมิดไร้แสงสว่าง เขาทำกันอย่างไร แน่นอนว่าถ้าไม่มีแสงสว่างนำทางเป็นเรื่องยากสำหรับการออกจากอาคารแบบรวดเร็ว ดังนั้น จำเป็นต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ให้แสงสว่างยามฉุกเฉิน หรือ ไฟฉุกเฉิน เพื่อส่งเสริมในด้านความปลอดภัยนั่นเอง

ไฟฉุกเฉิน คืออะไร

ไฟฉุกเฉิน คือ อุปกรณ์ให้แสงสว่างชนิดหนึ่ง ทำหน้าที่ให้แสงสว่างเมื่อระบบไฟฟ้าปกติเกิดเหตุขัดข้อง ไฟดับ หรืออาจเกิดจากเพลิงไหม้ เป็นอุปกรณ์ให้แสงสว่างภายในอาคารจะติดขึ้นมาแบบอัตโนมัติ มีพลังงานมาจากแบตเตอรี่ แบตเตอรี่มีทั้งแบบเติมน้ำกลั่นและแบบตะกั่ว โดยแบตเตอรี่จะชาร์จอยู่ภายในบ้านตลอดเวลา ระบบการชาร์จมีทั้งแบบชาร์จจากไฟฟ้าในบ้านปกติและชาร์จจากแผงโซล่าเซลล์ช่วยประหยัดพลังงาน เมื่อสถานการณ์ปกติที่มีไฟฟ้าให้แสงสว่าง วงจรไฟฉุกเฉินจะทำการประจุแบตเตอรี่ให้เต็มตลอดเวลา สวิตช์อัตโนมัติจะตัดวงจรไว้เพื่อไม่ให้ทำงานแต่เมื่อไฟฟ้าระบบปกติดับ ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม วงจรชาร์จในไฟฉุกเฉินจะหยุดทำงาน ในขณะที่สวิตช์อัตโนมัติจะต่อเข้ากับหลอดไฟเข้ากับแบตเตอรี่ทำให้ไฟฉุกเฉินติดสว่างขึ้นมา หลอดไฟสำหรับไฟฉุกเฉิน นิยมหลอดไฟ LED เพราะให้แสงสว่างที่มีประสิทธิภาพ

การใช้งานไฟฉุกเฉิน

ก่อนใช้

  • ก่อนใช้งานไฟฉุกเฉินแนะนำให้ศึกษาจากคู่มือเพราะไฟฉุกเฉินแต่ละรุ่น แต่ละแบรนด์ ไม่เหมือนกัน การมีขั้นตอนการใช้งานที่แตกต่างกัน
  • การติดตั้งไฟฉุกเฉิน ให้พิจารณาที่แบตเตอรี่ ถ้าเป็นแบตเตอรี่แบบแห้ง ให้ติดตั้งไว้ในห้องแบบปิดไม่มีอากาศถ่ายเท เพราะถ้าเลือกแบตเตอรี่แบบเติมน้ำกลั่นเวลาที่มีการประจุไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่ไอตะกั่วจะระเหยออกมา ถ้าไม่มีอากาศถ่ายเทอาจส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ หากต้องการติดตั้งในที่โล่ง เลือกใช้แบตเตอรี่แบบเติมน้ำกลั่นได้

ระหว่างใช้

  • หากใช้แบตเตอรี่แบบเติมน้ำกลั่นให้หมั่นตรวจสอบระดับน้ำกลั่นทุกเดือน
  • การใช้งานแบตเตอรี่ให้เปิดเครื่องทั้งไว้ 6 เดือน เพื่อให้แบตเตอรี่คายประจุไฟฟ้าจนหมด ช่วยยืดอายุการใช้งาน
  • ระหว่างใช้งานควรทดสอบระบบว่าสามารถใช้งานได้ปกติหรือไม่ ให้กดปุ่ม Test ทุกๆ 1 เดือน
  • หากไฟฟ้าดับช่วงกลางวัน ปิดสวิตช์ไว้ไม่ให้ไฟสว่าง เมื่อถึงกลางคืนอย่าลืมเปิดสวิตช์ด้วย ไม่อย่างนั้นไฟฉุกเฉินจะไม่ประจุเข้าแบตเตอรี่

ไฟฉุกเฉิน คืออะไร เมื่อได้รู้แล้วเชื่อว่าหลายๆ คนคงเล็งเห็นถึงความสำคัญของไฟฉุกเฉินมากขึ้น ถือเป็นอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่ควรมีการติดตั้ง สำหรับข้อแนะนำในการใช้งานทั้งก่อนใช้และระหว่างใช้ หวังว่าจะพอเป็นแนวทางดีๆ ให้กับทุกคนได้