0 Comments
ตู้ MDB

การตรวจสอบ “ไฟ” กับตู้ MDB”

ตู้ MDB หรือ MDB Main Distribution Board เป็นตัวควบคุมไฟฟ้าของอุตสาหกรรมที่จะสามารถควบคุมไฟฟ้าภายในอุตสาหกรรมให้สามารถจ่ายไฟไปในภาคจ่ายไฟต่าง ๆ ได้ถูกต้องและเหมาะสม ทำให้ไม่เกิดปัญหาของระบบไฟฟ้า และ สามารถควบคุมระบบไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งตู้ MDB นั้นเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ ที่จะต้องมีทมงาน คอยแก้ปัญหา และ หน่วยซ่อมบำรุงด้วยเช่นกัน ดังนั้นสนบทความนี้เราจะมาดูกันดีกว่านะครับว่าในการตรวจสอบตู้ MDB นั้นเราสามารถที่จะตรวจสอบบตู้ MDB ได้อย่างไร ว่ายังมีการทำงานที่มีประสิทธิภาพได้ดี   การตรวจสถาณะไฟฟ้า   ในตู้ MDB รุ่นใหม่ ๆ นั้นจะมีการการใส่ ดิจิตอลมิเตอร์เข้ามาให้ดูได้ง่ายขึ้นทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น ซึ่งการตรวจสอบขั้นต้นนั้นคือการที่เรานั้นตรวจสอบระบบไฟฟ้าทั้ง 3เฟส ว่ายังทำงานปกติดีหรือไม่ โดยไฟฟ้าทั้ง 3 เฟสนั้นจะเป็นการแสดงสถาณะ ตามไฟที่ติดอยู่บนตัวตู้ MDB ซึ่งหลอดไฟหลอดที่ 1 จะแสดงสถาณะไฟฟ้าเฟสที่ 1 (R) หลอดไฟดวงที่ 2 จะแสดงสถาณะไฟฟ้าเฟสที่ 2 (S) และ หลอดไฟฟ้าหลอดที่ 3 จะแสดงสถาณะไฟฟ้าเฟสที่ […]